UNBOXING ASPEN 5+6

16.11.2021 – 30.06.2022

VV.AA

UNBOXING ASPEN 5+6 és un projecte expositiu per fascicles que es proposa reexaminar alguns dels continguts del número 5+6 de la revista multimèdia Aspen, concebut per Brian O’Doherty com una exposició d’art conceptual portàtil. Com si haguessin estat amagats a l’interior d’una càpsula del temps des de la seva publicació l’any 1967, el diversos elements d’aquesta revista en forma de capsa blanca són el punt de partida d’una sèrie de propostes a càrrec d’una selecció de creadors i creadores contemporànies. Les diverses peces de l’exposició estableixen entre sí tota una sèrie de connexions que posen passat, present i futur en continuïtat. Amb el temps, el silenci i el llenguatge com els seus tres principals eixos conceptuals, la mostra es planteja com un “unboxing” de la revista editada per O’Doherty.

Comissariat per Arnau Horta


— Dossier de la exposición: UNBOXING ASPEN 5+6

 

FASCICLE #1

Dijous 16 de desembre 18:00 Presentació de la peça «Cinc Pangrames» a càrrec de Roc JIménez de Cisneros
Dijous 16 de desembre 19:00 Inauguració exposició Unboxing Aspen 5+6 – Fascicle #1

— Descarregar el full de sala fascicle # 1

FASCICLE #2

Dijous 10 de març 18:30 xerrada a càrrec de Carles Guerra: «ASPEN 5+6 TEMPS I ESPAI COMPRIMITS»
Dijous 10 de març 19:30 Presentació de les obres Unboxing Aspen 5+6 – Fascicle #2 «129 BLOCS» a càrrec de Lali Barrière i «WEEPING WOUND MADE BY AN EXTREMELY SHARP OBSIDIAN KNIFE» per Serafín Álvarez

— Descarregar el full de sala fascicle #2

FASCICLE #3

Dimecres 4 de maig 18:30 conferència a càrrec d’Arnau Horta «ESTÈTICA DEL SILENCI»

Dimecres 4 de maig 19:30 Presentació de les obres Unboxing Aspen 5+6 – Fascícle 3 «PERHAPS (AFTER ALL THERE IS NO MESSAGE) per Eduard Arbós i MISSING ELEMENT/REGULAR FEATURES NR.622 / SYSTEMATIC IRONY per Marc Nagtzaam.

— Descarregar el full de sala fascicle #3

FASCICLE #4

Dimecres 1 de juny 18:30 convocatòria silenciosa i presentació de la instal·lació «NEUTRAL VOICES» de Laura Llaneli.

19:00h performance «COM A QUALSEVOL LLOC INESTABLE» de Ferran Fages

19:30h Inauguració UNBOXING ASPEN 5 + 6 FASCICLE #4

— Descarregar el full de sala fascicle #4

 

UNBOXING ASPEN 5+6 es un proyecto expositivo dividido en fascículos  que propone reexaminar algunos de los elementos que se incluyen en el número 5+6 de la revista multimedia Aspen, concebida por Brian O’Doherty como una exposición de arte conceptual portátil. Como si hubieran estado escondidos en el interior de una cápsula del tiempo desde su publicación en el año 1967, los diversos elementos de la revista en forma de caja blanca son el punto de partida de una serie de propuestas a cargo de una selección de creadores y creadoras contemporáneos. Las diferentes piezas de la exposición establecen en todas ellas una serie de conexiones poniendo el pasado, presente y futuro en continuidad. Con el tiempo, el silencio y el lenguaje como sus tres principales ejes conceptuales, la muestra se plantea cómo un «unboxing» de la revista editada por O’Doherty.

Comisariado por Arnau Horta

FASCÍCULO #1

Jueves 16 de Diciembre 18:00 Presentación de la pieza «Cinc Pangrames» a cargo de Roc Jiménez de Cisneros
Jueves 16 de Diciembre 19:00 Inauguración exposición Unboxing Aspen 5+6 – Fascículo #1

— Descargar la hoja de sala fascículo # 1

FASCÍCULO #2

Jueves 10 de Marzo 18:30 charla a cargo de Carles Guerra: «ASPEN 5+6 TEMPS I ESPAI COMPRIMITS»
Jueves 10 de Marzo 19:30 Presentación de las obras Unboxing Aspen 5+6 – Fascículo #2 «129 BLOCS» a cargo de Lali Barrière y «WEEPING WOUND MADE BY AN EXTREMELY SHARP OBSIDIAN KNIFE» por Serafín Álvarez

— Descargar la hoja de sala fascículo #2

FASCÍCULO #3

Miércoles 4 de mayo 18:30 conferéncia a cargo de Arnau Horta «ESTÉTICA DEL SILENCIO»

Miércoles 4 de mayo 19:30 Presentación de las obras Unboxing Aspen 5+6 – Fascículo 3 «PERHAPS (AFTER ALL THERE IS NO MESSAGE) por Eduard Arbós y MISSING ELEMENT/REGULAR FEATURES NR.622 / SYSTEMATIC IRONY por Marc Nagtzaam.

— Descargar la hoja de sala fascículo #3

 

FASCÍCULO #4

Miércoles 1 de junio 18:30h convocatoria silenciosa y presentación de la instalación «NEUTRAL VOICES» DE Laura Llaneli

19:00h performance «COM A QUALSEVOL LLOC INESTABLE» de Ferra Fages

19:30h Inauguración UNBOXING ASPEN 5+6 FASCÍCULO #4

— Descargar la hoja de sala fascículo #4

 


Unboxing ASPEN 5+6, Cris Blanco (frame), 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2021.


Cinc Pangrames, Roc Jiménez de Cisneros, 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2021.


129 BLOCS, Lali Barrière (frame), 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2022.

A WEEPING WOUND MADE BY AN EXTREMELY SHARP OBSIDIAN KNIFE, Serafín Álvarez (frame), 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2022.

MISING ELEMENT/REGULAR FEATURES NR.622/SYSTEMATIC IRONY, Marc Nagtzaam , 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2022.PERHAPS (AFTER ALL THERE IS NO MESSAGE), Eduard Arbós (video), 112LAB Projectes Culturals, Barcelona, 2022.