Rosa Amorós – Pathosformeln

22.10.2020 – 19.02.2021

Arriba l'Etnoscòpic, el festival d'etnologia i d'arts ...

 

Xerrada de l’artista Rosa Amorós amb la Doctora en humanitats, Maria Teresa Borràs, on comenten la seva col·lecció d’art primitiu i la seva nova exposició. Acte que es realitza al Festival d’arts contemporànies al voltant de l’etnologia: música, dansa i arts visuals.

Més informació

 

Charla entre la artista Rosa Amorós con la Doctora en humanidades, Maria Teresa Borràs, donde comentan tanto su colección de arte primitivo como su nueva exposición. Acto que se realiza en el Festival de artes contemporáneas en torno a la etnología: música, danza y artes visuales.

Más información

 

Talk between the artist Rosa Amorós and the Doctor of Humanities, Maria Teresa Borràs, where they discuss both her collection of primitive art and her new exhibition. Act that takes place in the Contemporary Arts Festival around ethnology: music, dance and visual arts.

More information