NY112GREENEst.

14.02.2020 – 29.05.2020

Gordon Matta-Clark, Àngels Ribé, Francesc Torres, Terry Berkowitz, Aimar Pérez Galí i l’Arxiu Goodden-Berg sobre la figura de Trisha Brown.

 

Estrany – de la Mota Art Advisors es complau en presentar 112LAB, una associació cultural sense ànim de lucre. La primera exposició que presenta 112LAB s’inaugurarà sota el títol NY112GREENEst. La mostra reuneix una sèrie d’instal·lacions testimoni i llegat d’aquelles pràctiques artístiques que, durant els anys setanta, van tenir lloc a l’emblemàtic espai situat al número 112 de Greene Street Nova York. Amb la participació d’Àngels Ribé, Francesc Torres, Terry Bekowitz, Gordon Matta-Clarky l’exhibició de materials inèdits de l’arxiu Goodden-Berg centrats en la ballarina i coreògrafa Trisha Brown, NY112GREENEst. donarà compte de l’esperit col·laboratiu d’aquell moment de canvi de paradigma en el món de l’art, de dissolució entre arts visuals i performatives, així com de la notòria influència que els seus protagonistes van tenir per a les generacions d’artistes posteriors.

 

— Descarregar la nota de premsa

 

Estrany – de la Mota Art Advisors se complace en presentar 112LAB, una asociación cultural sin ánimo de lucro. La primera exposición que presenta 112LAB se inaugurará bajo el título NY112GREENEst. La muestra reúne una serie de instalaciones testigo y legado de aquellas prácticas artísticas que, durante los años setenta, tuvieron lugar en el emblemático espacio situado en el número 112 de Greene Street en Nueva York. Con la participación de Àngels Ribé,Francesc Torres, Terry Bekowitz, Gordon Matta-Clarky la exhibición de materiales inéditos del archivo Goodden-Berg centrados en la bailarina y coreógrafa Trisha Brown, NY112GREENEst. dará cuenta del espíritu colaborativo de aquel momento de cambio de paradigma en el mundo del arte, de disolución entre artes visuales y performativas, así como de la notoria influencia que sus protagonistas tuvieron para las generaciones de artistas posteriores.

— Descargar la nota de prensa

 

Estrany – de la Mota Art Advisors is pleased to present 112LAB, a non-profit cultural association. The first exhibition presented by 112LAB will open under the title NY112GREENEst. The exhibition brings together a series of witness installations and legacy of those artistic practices that, during the seventies, took place in the emblematic space located at 112 Greene Street in New York. With the participation of Àngels Ribé, Francesc Torres, Terry Bekowitz, Gordon Matta-Clarky the exhibition of unpublished materials from the Goodden-Berg archive focused on the dancer and choreographer Trisha Brown, NY112GREENEst. will give an account of the collaborative spirit of that moment of paradigm shift in the art world, of dissolution between visual and performative arts, as well as the notorious influence that its protagonists had on subsequent generations of artists.

— Download press release

 

 


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


NY112GREENEst., exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.