Per a més informació sobre la galeria i/o sobre el programa d’exposicions poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected].

Si desitja rebre informació al seu correu electrònic sobre les activitats de la galeria, si us plau enviï un correu electrònic amb el seu nom i correu electrònic a [email protected].

 

 

Para más información sobre la galería y/o sobre el programa de exposiciones póngase en contacto con nosotros en [email protected].

Si desea recibir información en su correo electrónico acerca de las actividades de la galería, por favor envíe un correo electrónico con su nombre y correo electrónico a [email protected].

 

 

For more information about the gallery and/or the exhibition program please contact us at [email protected].

If you want to receive news in your email about the activities of the gallery, please send an email with your name and e-mail to [email protected].