[email protected]

Passatge Mercader 18
08008 Barcelona, Espanya
T +34 93 215 70 51
Estem treballant en la nova pàgina web, disculpa les molesties,
per a més informació contactar amb la galeria.

Estamos trabajando en la nueva página web, disculpa las molestias,
para más información contactar con la galería.

We are working on the new website, sorry the inconvenience,
for further information contact to the gallery.

Cristiano Ronaldo Jersey

Ignasi Aballí
Martí Anson
Bestué/Vives
Natividad Bermejo
Patricia Esquivias
Pauline Fondevila
Douglas Gordon
José Antonio Hernández-Díez
Marc Larré
Rasmus Nilausen
Gerard Ortín
Ana Prada
Francesc Ruiz
Richard Venlet
Marijke van Warmerdam

Lionel Messi Jersey

 

 

 

VV.AA. Displays of Affection I: Cartografiar la memoria
Inauguración: Viernes, 30 de junio de 2017, 19.30 h.
Exposición: 30.06.2017 – 15.09.2017. Lunes a viernes de 13.00 a 19.00 h y con cita previa.

Artistas: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Sergi Aguilar, Pep Agut, Guillén-Balmes, Miquel Barceló, Natividad Bermejo, David Bestué, Bestué/Vives, Black Tulip, Jean-Marc Bustamante, Daniel Canogar, Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Alicia Framis, Douglas Gordon, José Antonio Hernández-Díez, José Maldonado, Bruce Nauman, Rasmus Nilausen, Perejaume, Sara Ramo, Joan Rom, Thomas Ruff, Francesc Ruiz, David Shrigley, Nedko Solakov, Thomas Struth, Richard Venlet y Marijke van Warmerdam.
 
 

La Galeria Estrany-de la Mota té el plaer de presentar l’exposició col·lectiva Displays of Affection I: Cartografiar la memòria.

El projecte Displays of Affection utilitza les metodologies de conflicte dialèctic, en que noves idees emergeixen de la col·lisió d’imatges, en aparença molt diferents, per construir una possible cartografia de les línies de recerca del projecte Estrany-de la Mota. Aquest mapa és el resultat d’un procés d’inventariat i recatalogació dels fons que s’ha dut a terme en l’últim any i mig a la galeria. Un work in progress que permet anar descobrint nous territoris. Aquest procés ha portat a uns resultats heterogenis molt propers a les propostes d’arqueologia del saber visual d’autors com Georges Didi-Huberman, on la superposició de totes aquestes imatges permeten una infinitat de relacions creuades.

El projecte vol posar l’accent en els vincles que es poden establir entre aquestes imatges i llegir aquests vincles a partir de les eines proporcionades pel «gir afectiu» plantejat per Patricia Clough. Reconstruir els intersticis que hi ha entre aquestes imatges prestant especial atenció a la significació dels afectes. A partir d’anar visualitzant tots aquests vincles afectius es pot reconstruir una comunitat, que en definitiva, és la imatge més fidel del que entenem que és el propi projecte de la galeria.

El projecte Displays of Affection està pensat en dos moments expositius. Una primera etapa que funciona com una cartografia del passat que permet fer un balanç de trajectòria (Cartografiar la memòria) i una segona etapa on es planteja una hipòtesi de futur com a responsabilitat de continuïtat (Imaginar el futur). Totes dues són enteses com a representacions per a l’activació d’idees i relacions que permetin seguir enriquint aquest teixit.

— Descarregar la nota de premsa


La Galeria Estrany–de la Mota tiene el placer de presentar la exposición colectiva Displays of Affection I: Cartografiar la memoria.

El proyecto Displays of Affection utiliza las metodologías de conflicto dialéctico, en el que nuevas ideas emergen de la colisión de imágenes, en apariencia muy diferentes, para construir una posible cartografía de las líneas de investigación del proyecto Estrany-de la Mota. Este mapa es el resultado de un proceso de inventariado y recatalogación de los fondos que se ha llevado a cabo en el último año y medio en la galería. Un work in progress que permite ir descubriendo nuevos territorios. Este proceso ha llevado a unos resultados heterogéneos muy cercanos a las propuestas de arqueología del saber visual de autores como Georges Didi-Huberman, donde la superposición de todas esas imágenes permiten un sinfín de relaciones cruzadas.

El proyecto quiere hacer hincapié en los vínculos que se pueden establecer entre esas imágenes y leer estos vínculos a partir de las herramientas proporcionadas por el «giro afectivo» planteado por Patricia Clough. Reconstruir los intersticios que hay entre esas imágenes prestando especial atención a la significación de los afectos. A partir de ir visualizando todos esos vínculos afectivos se puede reconstruir una comunidad, que en definitiva, es la imagen más fiel de lo que entendemos que es el propio proyecto de la galería.

El proyecto Displays of Affection está pensado en dos momentos expositivos. Una primera etapa que funciona como una cartografía del pasado que permite hacer un balance de trayectoria (Cartografiar la memoria) y una segunda etapa donde se plantea una hipótesis de futuro como responsabilidad de continuidad (Imaginar el futuro). Ambas son entendidas como representaciones para la activación de ideas y relaciones que permitan seguir enriqueciendo ese tejido.

— Descargar la nota de prensa


The Galeria Estrany-de la Mota is pleased to present the group exhibition Displays of Affection I: Cartographing the Memory.

The project Displays of Affection uses the methodologies of dialectical conflict, in which new ideas emerge from the apparent collision of different images in order to construct a possible mapping of the lines of research of the Estrany-de la Mota gallery. This map is the result of a process of inventorying and cataloguing of the funds that has been carried out in the last year and a half in the gallery. This work in progress that allow us to discover new territories. This process has led to heterogeneous results very close to the archaeological proposals of visual knowledge by authors such as Georges Didi-Huberman, where the overlays of all these images allow endless cross-relations.

The project wants to emphasize the links that can be established between these images as well as reading these links with the tools provided in the “affective turn” coined by Patricia Clough. It pretends to rebuild the interstices between these images, paying special attention to the significance of affections. From visualizing all these affective links, we can rebuild a community, which is definitely the most faithful image of the gallery project.

The project Displays of Affection is conceived as two exhibition moments. The former works as cartography of the past that allows a balance of the trajectory (Cartographing the Memory), while the latter proposes a future hypothesis as a responsibility for its continuity (Imagine the Future). Both are understood as representations for the activation of ideas and relationships that enable the continuous enriching of the forthcoming future.

— Download press release
Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection I: Cartographing the Memory, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Out of the Frame, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Disappearance of the Author, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Narrator, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Narrator, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Re-signification of the Body, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Re-signification of the Body, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Re-signification of the Body, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Re-signification of the Body, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The Medium, installation detail at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017