Jose Antonio Hernández-Diez – Construcciones Analógicas

07.05.2022 – 05.06.2022

Estrena de la nova exposició d’en Jose Antonio Hernández-Diez junt amb Ekaitz a la Plataforma bcn Construcciones analógicas és una retrospectiva que uneix i transmet centenars d’idees brillants (rescatades en el moment exacte) per impregnar amb nostàlgia punk la fascinació pel foc, la llum i la persistència de la imatge.

Més informació

 

Estreno de la nueva exposición de Jose Antonio Hernández-Diez junto a Ekaitz en la Plataforma bcn Construcciones analógicas es una retrospectiva que ensambla y transmite cientos de ideas brillantes (rescatadas en el momento exacto) para impregnar con nostalgia punk la fascinación por el fuego, la luz y la persistencia de la imagen.”

Más información

 

New exhibition by Jose Antonio Hernández-Diez opens with Ekaitz at la Plataforma bcn Construcciones analógicas is a retrospective that assembles and transmits hundreds of brilliant ideas (rescued at the exact moment) to show the fascination with fire, light and the persistence of the image with punk nostalgia.”

More information