És evident que una exposició és una exposició – MaLa

05.06.2024 – 12.07.2024

Una proposta de MaLa

És evident que un cub és un cub. 12 artistes expliquen, raonen, al.leguen, descriuen, declaren, manifesten, mostren, presenten, exhibeixen i plantegen un cub blanc.
Vostè, fa la música.

— Descarregar la nota premsa

 

Es evidente que un cubo es un cubo. 12 artistas explican, razonan, alegan, describen, declaran, manifiestan, muestran, presentan, exhiben y plantean un cubo blanco.
Usted, hace la música.

— Descargar la nota de prensa

 

It is evident that a cube is a cube. 12 artists explain, reason, allege, describe, declare, manifest, show, present, exhibit and pose a white cube.
The music is up to you.

— Download press release

 


Exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2024.

 


Exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2024.

 


Exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2024.

 


Exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2024.

 


Exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2024.