Ad Infinitum

01.12.2020 – 30.01.2021

Isabel Banal

 

Ad infinitum,

És el títol de la Nadala que ha creat l’artista Isabel Banal per al vestíbul d’entrada d’Estrany-de la Mota Art Advisors. La instal·lació és una reinterpretació de les figures tradicionals dels pessebres nadalencs. En aquesta ocasió, Banal ha creat en escaiola, la figura d’una dona que empeny el carro de la compra. Una imatge, que l’artista ha volgut relacionar amb el confinament durant aquesta pandèmia, quan sortir de casa per anar al supermercat era una de les escasses ocasions en les que se’ns permetia relacionar-nos amb el món exterior. En el pessebre tradicional existeixen figures que transporten diverses càrregues, i en aquest sentit, la dona que empeny el carro, es trobaria situada entre els grups de pageses que transporten aigua o menjar sobre el cap, o entre les rentadores amb gibrells, i pastorets que carreguen animals sobre les espatlles. En tot cas, Banal ens parla de la nutrició com a una de les necessitats bàsiques del ésser humà, però també posa l’accent en la imatge que desgraciadament està prenent cada dia més protagonisme; les cues de persones que esperen per a recollir aliments, com a conseqüència de l’atur i la crisi econòmica provocada per la pandèmia.

 

Ad infinitum

Es el título de la Nadala  que ha creado la artista Isabel Banal para el vestíbulo de entrada a Estrany-de la Mota Art Advisors. La instalación es una reinterpretación de las figuras tradicionales en los Belenes navideños. En esta ocasión Banal, ha creado en escayola, la figura de una mujer empujando el carro de la compra. Una imagen, que Banal ha querido relacionar con el confinamiento durante esta pandemia, cuando salir de casa para ir al supermercado era una de las escasas ocasiones en las que se nos permitía relacionarnos con el mundo exterior. En el Belén  tradicional existen figuras que transportan distintas cargas, y en este sentido, la mujer que empuja el carro, estaría situada entre los grupos  de campesinas que transportan agua o comida sobre la cabeza, o entre lavanderas con barreños  y  pastorcillos que cargan animales sobre los hombros. En todo caso, Banal nos habla de la nutrición, como  una de las necesidades  básicas del ser humano, pero  también  pone el acento en la imagen que desgraciadamente está tomando cada día más protagonismo; las colas de personas que esperan para recoger alimentos, como consecuencia del paro y la crisis económica provocada por la pandemia.

 

Ad infinitum,

This is the title of the Nadala that the artist Isabel Banal, has created for the entrance hall to Estrany-de la Mota Art Advisors. The installation is a reinterpretation of the traditional figures in the Christmas Nativity scenes. On this occasion, Banal has created in plaster, the figure of a woman pushing the shopping cart. An image, which Banal has wanted to relate to the confinement during the pandemic, when leaving home to go to the supermarket was one of the rare occasions in which we were allowed to relate to the outside world. In the traditional Bethlehem there are figures that carry different loads, and in this sense, the woman pushing the cart would be located in the groups of peasant women carrying water or food on their heads, or the washerwomen with basins and shepherd boys carrying animals on their shoulders. In any case, Banal talks about nutrition, one of the basic needs of human beings, but also emphasizes the image that unfortunately is taking more prominence every day; the queues of people waiting for food, as a result of the unemployment and the economic crisis caused by the pandemic.

 

 

Ad Infitnium, Isabel Banal, exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.

 

Ad Infitnium, Isabel Banal, exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


Ad Infitnium, Isabel Banal, exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


Ad Infitnium, Isabel Banal, exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


Ad Infitnium, Isabel Banal, exhibition view at Estrany-de la Mota Art Advisors, Barcelona, 2020.


Carros de la compra esperant davant d’un menjador social,  Isabel Banal. El Raval, Barcelona, 2020.