Abel Jaramillo. A Script Proposal

04.09.2018 – 18.09.2018

 

 

La Galeria Estrany-de la Mota té el plaer de presentar la primera exposició individual d’Abel Jaramillo (Badajoz, Espanya, 1993) a la galeria en el marc d’Art Nou.

El treball d’Abel Jaramillo és una recerca d’estratègies que alteren o subverteixen la lògica habitual d’entendre contextos. Està interessat en les fissures de la història a partir dels relats que sorgeixen en els marges. Un anàlisi de la construcció de discursos i friccions polítiques que es projecten en la quotidianitat. A partir d’aquest procés d’investigació, estableix un seguit de relacions entre idees aparentment secundàries i altres elements que van apareixent. D’aquesta manera, es construeix una narrativa que, a la vegada que s’enriqueix, es desborda cap a altres derives. Derives que tot i allunyar-se’n, continuen remeten a l’origen.

El projecte A Script Proposal [Una proposta de guió] parteix del text d’Un amour d’UIQ [Un amor d’UIQ] escrit entre 1980 i 1987 pel psicoanalista i filòsof francès Félix Guattari, en col·laboració amb el cineasta nord-americà Robert Kramer. Aquest guió, per a una pel·lícula de ciència-ficció, narra el contacte entre la raça humana i una entitat subatòmica i mostra l’interès de l’autor per replantejar l’aparell cinematogràfic i les implicacions polítiques del cinema. Mai va arribar a formalitzar-se com a pel·lícula però si que es va publicar en format llibre com Un amour d’UIQ. Scénario pour un film qui manque.

— Descarregar la nota de premsa

 

La Galeria Estrany–de la Mota tiene el placer de presentar la primera exposición individual de Abel Jaramillo (Badajoz, España, 1993) en la galería en el marco de Art Nou.

El trabajo de Abel Jaramillo es una búsqueda de estrategias que alteran o subvierten la lógica habitual de entender contextos. Está interesado por las fisuras de la historia a partir de los relatos que surgen en los márgenes. Un análisis de la construcción de discursos y fricciones políticas que se proyectan en lo cotidiano. A partir de este proceso de investigación, establece un seguido de relaciones entre ideas aparentemente secundarias y otros elementos que van apareciendo. De esta manera, se construye una narrativa que se va enriqueciendo al mismo tiempo que desbordando hacia otras derivas. Derivas que se alejan, pero a su vez, remiten al origen.

El proyecto A Script Proposal [Una propuesta de guion] parte del texto de Un amour d’UIQ [Un amor de UIQ] escrito entre 1980 y 1987 por el psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari, en colaboración con el cineasta norteamericano Robert Kramer. Este guion, para una película de ciencia ficción, narra el contacto entre la raza humana y una entidad subatómica y muestra el interés del autor por replantear el aparato cinematográfico y las implicaciones políticas del cine. Nunca llegó a formalizarse como película pero si se publicó en formato libro como Un amour d’UIQ. Scénario pour un film qui manque.

— Descargar la nota de prensa

 

Galeria Estrany-de la Mota is pleased to present the first solo exhibition by Abel Jaramillo (Badajoz, Spain, 1993) at the gallery.

The work of Abel Jaramillo is a search for strategies that alter or subvert the habitual logic to understand contexts. He is interested in the fissures of history from the stories that arise in the margins. An analysis of the construction o f political discourses and frictions that are projected on a daily basis. Based on a research process, he establishes a series of relationships between the apparently secondary ideas and other elements that come up. In this his way, a narrative is constructed and enriched at the same time towards other drifts. Drifts that move away, but at the same time, go back to the origin.

The project A Script Proposal draw from the text of Un amour d’UIQ [A love of UIQ] written between 1980 and 1987 by the French psychoanalyst and philosopher Félix Guattari, in collaboration with the American filmmaker Robert Kramer. This script, written for a Science Fiction Movie, narrates the contact between a human race and a subatomic entity. It shows as well the interest of author of rethinking the cinematographic apparatus and its political implications to the cinema. It never became formalized as a film but it was published in book format as Un amour d’UIQ. Scénario pour un film qui manque.

— Download press release

 


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018


A Script Proposal, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2018