UNBOXING ASPEN 5 + 6

16. 11. 2021 – 18. 03. 2022

VVAA.

UNBOXING ASPEN 5+6 és un projecte expositiu per fascicles que es proposa reexaminar alguns dels continguts del número 5+6 de la revista multimèdia Aspen, concebut per Brian O’Doherty com una exposició d’art conceptual portàtil. Com si haguessin estat amagats a l’interior d’una càpsula del temps des de la seva publicació l’any 1967, el diversos elements d’aquesta revista en forma de capsa blanca són el punt de partida d’una sèrie de propostes a càrrec d’una selecció de creadors i creadores contemporànies. Les diverses peces de l’exposició estableixen entre sí tota una sèrie de connexions que posen passat, present i futur en continuïtat. Amb el temps, el silenci i el llenguatge com els seus tres principals eixos conceptuals, la mostra es planteja com un “unboxing” de la revista editada per O’Doherty.

Comissariat per Arnau Horta

18:00 Presentació de la peça «Cinc Pangrames» a càrrec de Roc JIménez de Cisneros
19:00 Inauguració exposició Unboxing Aspen 5+6 – Fascicle #1

— Descarregar la nota de premsa

 

UNBOXING ASPEN 5+6 es un proyecto expositivo dividido en fascículos  que propone reexaminar algunos de los elementos que se incluyen en el número 5+6 de la revista multimedia Aspen, concebida por Brian O’Doherty como una exposición de arte conceptual portátil. Como si hubieran estado escondidos en el interior de una cápsula del tiempo desde su publicación en el año 1967, los diversos elementos de la revista en forma de caja blanca son el punto de partida de una serie de propuestas a cargo de una selección de creadores y creadoras contemporáneos. Las diferentes piezas de la exposición establecen en todas ellas una serie de conexiones poniendo el pasado, presente y futuro en continuidad. Con el tiempo, el silencio y el lenguaje como sus tres principales ejes conceptuales, la muestra se plantea cómo un «unboxing» de la revista editada por O’Doherty.

Comisariado por Arnau Horta

18:00 Presentación de la pieza «Cinc Pangrames» a cargo de Roc JIménez de Cisneros
19:00 Inauguración exposición Unboxing Aspen 5+6 – Fascículo #1

— Descargar la nota de prensa